การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ก.ย. 2561 23:46โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1มารายงานตัววันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.ถึง 10.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น 2)
สพป.ลย.1
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
24 ก.ย. 2561 23:46
Comments