แก้ไขประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์7 พ.ค. 2562 01:49โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
สพป.เลย เขต 1 โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เห็นชอบแก้ไขประกาศรายชื่อสถานศึกษาท่ีไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา จากเดิม จำนวน 19 โรง แก้ไขเป็น จำนวน 16 โรง รายละเอียดตามประกาศที่แนบด้านล่าง
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
7 พ.ค. 2562 01:49
Comments