แก้ไขบัญชีรายละเอียดแนบฯ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์12 พ.ค. 2559 00:13โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ĉ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
12 พ.ค. 2559 00:13
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
12 พ.ค. 2559 00:13
Comments