หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

โพสต์26 พ.ค. 2564 22:16โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
26 พ.ค. 2564 22:16
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
26 พ.ค. 2564 22:17
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
26 พ.ค. 2564 22:17
Ċ
ว3-64.pdf
(5753k)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
26 พ.ค. 2564 22:18
Ċ
ว4-64.pdf
(3168k)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
26 พ.ค. 2564 22:18
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
26 พ.ค. 2564 22:16
Comments