หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  489 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1261 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:14 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2561 01:46 นายจักรกริช อาจแก้ว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:16 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4652 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  17848 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
Comments