บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

โพสต์30 ก.ค. 2562 00:11โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ฉบับวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
30 ก.ค. 2562 00:11
Comments