ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ตามประกาศเพิ่มเติม)

โพสต์18 ต.ค. 2563 20:24โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

โพสต์18 ต.ค. 2563 20:12โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 20:17 ]

สพป.เลย เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โพสต์2 ส.ค. 2563 00:38โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ไปรายงานตัววันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โพสต์27 ก.ค. 2563 21:03โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการเข้ารับการเลือกสรร ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1 ถนนเลย-เชียงาต อำเภอเมือง จังหวัดเลย
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์22 ก.ค. 2563 02:46โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ตามที่ อ.ก.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง บัดนี้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม และเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเลยและรองศึกษาธิการจังหวัด จากวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็น วันท่ี  16 สิงหาคม 2563 โดยจะประกาศเวลาและสถานที่สอบข้อเขียน (ภาค ก) ให้ทราบอีกครั้ง โดยดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้จาก www.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัคร"

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์22 ก.ค. 2563 02:23โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20-24 และ 29-30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20-24 และ 29-30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียด ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.moe.go.th ทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 2861 (เอกสารดังแนบไฟล์)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์13 ก.ค. 2563 21:55โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ชุดและจัดทำเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ ส่ง สพป.เลย เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดดังแนบ)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โพสต์13 ก.ค. 2563 04:33โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 04:35 ]

กลุ่มบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สพป.ลย.1 (เอกสารดังแนบไฟล์)

1-10 of 116