ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์6 ก.ย. 2561 20:29โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๓ -๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังประกาศ

งานทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือรับรอง

โพสต์27 มิ.ย. 2561 01:11โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 01:11 ]


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์

โพสต์26 มิ.ย. 2561 02:02โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ให้ผู้ผ้านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1และ 2 รายงานตัวเข้ารับการสั่งจ้างในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.-10.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น 2) สพป.ลย.1 รายละเอียดดังประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์19 มิ.ย. 2561 20:38โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

กำหนดวันเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.ลย.1 ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. รายละเอียดดังประกาศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์4 มิ.ย. 2561 02:18โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียดประกาศ

ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์12 มี.ค. 2561 04:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับการรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30น.-10.00น. ณ.ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น2)
สำนักงานเขตพี่้นที่การศึกษาเลยเขต 1

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์14 ก.พ. 2561 19:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 00:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

สพป.ลย.1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพป.ลย.1 ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561

โพสต์8 ม.ค. 2561 22:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 22:52 ]


  1. ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
  2. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2561
  3. ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1
  4. ข้อมูลอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพป.เลย 1

1-10 of 55