ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์29 พ.ค. 2563 00:30โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

สพป.เลย เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์26 พ.ค. 2563 21:24โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารดังแนบไฟล์)

ข้อมูลจำนวนบุคลากร สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ประจำปี 2562)

โพสต์21 พ.ค. 2563 02:19โดยนางจิรภา ฟองชัย

ข้อมูลจำนวนบุคลากร นักเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ประจำปี 2562)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์21 พ.ค. 2563 01:05โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก จะทำเป็นหนังสือเรียกตัวให้มารายงานตัว โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัครให้ทราบต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์19 พ.ค. 2563 20:03โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

สถานที่สอบ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สพป.เลย.1 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
วันที่สอบ 21 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
รายละเอียดดังประกาศฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์17 พ.ค. 2563 20:32โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมเทพบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รายละเอียดดังประกาศรับสมัครดังแนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์30 เม.ย. 2563 00:25โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สพป.เลย.1 
ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดตามประกาศฯ

ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โพสต์27 เม.ย. 2563 06:57โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2563 06:59 ]

ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1 ข้อมูลการย้ายผู้บริหาร ปี พ.ศ.2562
2 ข้อมูลการย้ายผู้บริหารปี พ.ศ.2563
3 ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ปี พ.ศ.2562
4 ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ปี พ.ศ.2563

ขยายเวลาประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

โพสต์14 เม.ย. 2563 23:25โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นแบบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด และเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศ จำนวน ๓ เล่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ หากพันกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดดังประกาศดังแนบ

1-10 of 98