ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประกาศรับสมัครข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.40

โพสต์12 ก.ย. 2562 22:02โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ด้วย สพป.ลย.1 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2562 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามประกาศที่แนบ)

ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562

โพสต์7 ส.ค. 2562 02:03โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562 สถานศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1 เพื่อใช้สำหรับบริหารอัตรากำลัง 

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

โพสต์30 ก.ค. 2562 00:11โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ฉบับวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์29 ก.ค. 2562 23:10โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 และ รายละเอียดองค์ประกอบประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการย้าย 

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ก.ค. 2562 03:49โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ที่ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รายละเอียดดังประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์22 ก.ค. 2562 01:52โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1 ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 ก.ค. 2562 21:18โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

กำหนดสอบ  ภาค ก การสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๕.๓๐ น.

 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยดาวน์โหลดประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.obec.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม)

โพสต์3 ก.ค. 2562 01:25โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒(ในวันเวลาราชการ) 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์28 มิ.ย. 2562 01:45โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:49โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 18:26 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ]

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1-10 of 84