ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1 ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 ก.ค. 2562 21:18โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

กำหนดสอบ  ภาค ก การสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๕.๓๐ น.

 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยดาวน์โหลดประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.obec.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม)

โพสต์3 ก.ค. 2562 01:25โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒(ในวันเวลาราชการ) 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์28 มิ.ย. 2562 01:45โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:49โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 18:26 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ]

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แก้ไขประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์7 พ.ค. 2562 01:49โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

สพป.เลย เขต 1 โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เห็นชอบแก้ไขประกาศรายชื่อสถานศึกษาท่ีไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา จากเดิม จำนวน 19 โรง แก้ไขเป็น จำนวน 16 โรง รายละเอียดตามประกาศที่แนบด้านล่าง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2562 20:59โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รายละเอียดตามประกาศรายชื่อดังแนบ

1-10 of 79