ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล


รายการหน้าเว็บย่อย


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561

โพสต์8 ม.ค. 2561 22:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 22:52 ]


 1. ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
 2. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2561
 3. ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1
 4. ข้อมูลอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพป.เลย 1

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

โพสต์13 ต.ค. 2560 00:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 00:40 ]

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  โดยความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  ได้ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อคัดเลือก/ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ
   1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
   2. กลุ่มนโยบายและแผน
   3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  ทำให้ระยะเวลาที่ลงนามในประกาศคลาดเคลื่อนกับระยะเวลาที่ประกาศรับสมัคร  
จึงแก้ไขประกาศรับสมัครใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด รายละเอียดตามประกาศแก้ไขที่นำเรียนมาพร้อมนี้

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โพสต์6 มิ.ย. 2560 07:10โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 07:10 ]

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย


>>>สถิติผู้สมัคร<<<


    ประกาศรายชื่อโรงเรียนว่างเพื่อเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย พ.ศ.2560  >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<

 • รายงานตัววันที่ 5 พฤษภาคม 2560
 • ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
 • แต่งกายสุภาพ

    ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 คลิกอ่านรายละเอียด >>รายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันและขึ้นบัญชี<<

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง แก้ไขรายละเอียดตารางการจัดห้องสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลว. 21 เมษายน 2560  >>>  1.ไฟล์ประกาศ   >>>  2.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภาค ก และ ข   >>>  3.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภาค ค

NEWS  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลว. 10 เมษายน 2560   >> อ่านต่อ <<

NEWS  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลว.28 มีนาคม 2560 >>อ่านรายละเอียด<<

NEWS  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู  >>อ่านรายละเอียด<<

NEWS  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลว.24 มีนาคม 2560 >>อ่านต่อ<<

NEWS  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ลว.21 มีนาคม 2560  >>อ่านต่อ<<

1-10 of 47