ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์1 พ.ค. 2560 20:26โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

1-10 of 43