ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประชาสัมพันธ์กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์5 ธ.ค. 2561 22:29โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ธ.ค. 2561 21:25โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สพฐ. ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑-วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ที่เว็บไซด์ http://personnel.obec.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์15 พ.ย. 2561 03:37โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.- 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.ลย.1

สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์2 พ.ย. 2561 01:33โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับสมัครระหว่างวันที่ ๕-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.ลย.๑  รายละเอียดดังประกาศแนบมาพร้อมนี้

ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์31 ต.ค. 2561 03:45โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

กำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้นำหลักฐานประกอบการรายงานตัว สำเนาคุณวุฒิการศึกษา สำนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อากรแสตมป์ 105 บาท และอื่นๆ มาด้วยในวันรายงานตัว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์26 ต.ค. 2561 02:39โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

คุณสมบัติเป็นลูกจ้างรายเดิมตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามโครงการคืนครุให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพป.ลย.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 รับสมัครวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 (รายละเอียดดังประกาศแนบมาพร้อมนี้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โพสต์17 ต.ค. 2561 02:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

กำหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันที่  23  ตุลาคม  2561 สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย  ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังแนบ

1-10 of 68