ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รายละเอียดดังแนบ

สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์2 พ.ย. 2561 01:33โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับสมัครระหว่างวันที่ ๕-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.ลย.๑  รายละเอียดดังประกาศแนบมาพร้อมนี้

ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์31 ต.ค. 2561 03:45โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

กำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้นำหลักฐานประกอบการรายงานตัว สำเนาคุณวุฒิการศึกษา สำนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อากรแสตมป์ 105 บาท และอื่นๆ มาด้วยในวันรายงานตัว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์26 ต.ค. 2561 02:39โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

คุณสมบัติเป็นลูกจ้างรายเดิมตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามโครงการคืนครุให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพป.ลย.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 รับสมัครวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 (รายละเอียดดังประกาศแนบมาพร้อมนี้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โพสต์17 ต.ค. 2561 02:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

กำหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันที่  23  ตุลาคม  2561 สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย  ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังแนบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โพสต์1 ต.ค. 2561 23:35โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๕ อัตรา ๕ สาขาวิชาเอก 
โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพป.ลย.1 ถนนเลย - เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย (รายละเอียดดังแนบ)

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ก.ย. 2561 23:46โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1มารายงานตัววันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.ถึง 10.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น 2)
สพป.ลย.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โพสต์23 ก.ย. 2561 21:29โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯดังแนบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์6 ก.ย. 2561 20:29โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๓ -๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังประกาศ

1-10 of 64