ปี 2563

โพสต์12 ก.ค. 2563 21:46โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2563 21:47 ]

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ

หลักเณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


Ċ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1,
13 ก.ค. 2563 01:11
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
12 ก.ค. 2563 21:46
Comments