e-files‎ > ‎

รายงานเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560

โพสต์3 พ.ย. 2560 01:02โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2560 01:06 ]

  1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

1-3 of 3