วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:47โดยนางอุ่นเรือน ศิริหล้า   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 00:01 โดย นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ ]
เรื่องที่ 1  การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
             ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เรื่องที่ 2  การจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ĉ
นางอุ่นเรือน ศิริหล้า,
16 ต.ค. 2561 00:58
Comments