วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มบริหารงานบุคคล)


วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:16โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:15โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:15โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:13โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:12โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:48โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (เอกสารดังแนบ)

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:45โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (เอกสารดังแนบ)

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:42โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (เอกสารดังแนบ)

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:35โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เอกสารดังแนบ)

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:32โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (เอกสารดังแนบไฟล์)

1-10 of 13